Monitoring dier- en plantensoorten op private gronden

Uw rechten gevrijwaard dankzij afsprakenkader.

 

 

België is wettelijk verplicht om elke 6 jaar aan Europa te rapporteren over de toestand van Natura 2000 habitats en -soorten. Zo kunnen we zien of die soorten erop vooruit of achteruit gaan. De Vlaamse overheid heeft daartoe de opdracht en moet dit op een wetenschappelijk sluitende manier doen. Om de toestand van een soort te kunnen bepalen, moeten deskundige personen op het terrein gaan tellen, dat heet ‘monitoring’. Natuurlijk moeten de locaties, tijdstippen, methodes enz. op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bepaald worden.

 

Het volledig artikel lees je hier.