Populier in beschermde natuurgebieden, planten of kappen?

 

Artikel van Jan Goris uit Boomblad juli/augustus/september 2016

 

De populier is in Vlaanderen de meest voorkomende loofboom. Naast kilometers lijnbeplantingen is ook meer dan 20% van de bosoppervlakte begroeid met populieren. Het succes van de populier is te danken aan zijn snelle groei en de vele industriële toepassingen van het hout. Bovendien heeft Vlaanderen heel wat brede riviervalleien met natte bodems waarop de soort prima gedijt. 

 

Door de groeiende aandacht voor inheemse soorten en enkele problemen bij de bosbouw met de populier is de toekomst voor deze teelt echter onzeker. 

 

Heel wat valleigebieden genieten bovendien bescherming in het kader van het Europese Natura2000-netwerk en de vraag stelt zich of de populier hier nog een aanvaardbare optie is.

 

Het volledig artikel lees je hier.